ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ριπεσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρίπεσι από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ρίπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεφαλόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεφαλόβρυσης

Κ. Κεφαλόβρυσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ριπεσίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Τσερτσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλόβρυσης

Αναγνώριση του οικισμού Κοτσάνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κεφαλόβρυσης

14/03/1971

Ο οικισμός Κοτσάνιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τσερτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Κεφαλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv