ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λιγορτύνου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 232Α - 08/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λιγόρτυνος από την κοινότητα Τεφελίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλακιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Λιγόρτυνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Ο οικισμός Κεφαλάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστερουσιών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv