ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Σουλιμά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Σουλιμά

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Άνω Σουλιμά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Δώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Δωρίου

Κ. Άνω Δωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Σουλιμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Δώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv