ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγριλοβούνου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αγριλόβουνον από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 268Α - 07/11/1956

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μελπείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv