ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουριατάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουριατάδα από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μουριατάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv