ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ασπρονερίου (Έβρου)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπρονέριον από την κοινότητα Βρυσικών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από την κοινότητα Βρυσικών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπρονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Ο οικισμός Ιατράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεταξάδων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv