ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αετού (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αετός

Ο οικισμός Βιδίσοβα προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Μποντιά προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Μαλίκι προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Βαρυμπόπη προσαρτάται στο δήμο Αετού

Ο οικισμός Σαρακηνάδα προσαρτάται στο δήμο Αετού

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Βιδίσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Σαρακηνάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αετός από το δήμο Τριπύλης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βιδίσοβα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάδα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Αετού (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Αετού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποντιάς

Ο οικισμός Σαρακηνάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρακηνάδας

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρυμπόπης

Ο οικισμός Λεντεκάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεντεκάδας

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αετού

Ο οικισμός Βιδίσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιδίσοβας

Ο οικισμός Μαλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρυμπόπης

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεντεκάδας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αετού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αετός από το δήμο Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αετού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv