ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Στασιού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στασιό από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλενίτι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μαλενίτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρόκαμπος

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροκάμπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στασιό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv