ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σπηλιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπηλιά από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ποδογορά της κοινότητας μετονομάζεται σε Περδικονέρι

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Περδικονέρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περδικονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv