ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαριού (Αρκαδίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κουνουπιά

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Πούληθρα προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Μαρί προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Γκιότσαλι προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Καρίτσα προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Αλεποχώρι προσαρτάται στο δήμο Μαριού

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Πρασσιών του νομού Αρκαδίας και υπάγεται στην επαρχία Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας

09-12-1840

Ο οικισμός Καρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γερονθρών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Γκιότσαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ζάρακος

Ο οικισμός Κουνουπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

Ο οικισμός Πούληθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

Ο οικισμός Μαρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σελινούντος

ΦΕΚ 180Α - 23/07/1890

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πούληθρα από το δήμο Σελινούντος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουνουπιά αποσπάται από το δήμο Σελινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρί αποσπάται από το δήμο Σελινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιτάλια αποσπάται από το δήμο Σελινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελετά αποσπάται από το δήμο Σελινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάρι προσαρτάται στο δήμο Μαριού

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αμυγδαλιά προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Πηγάδι προσαρτάται στο δήμο Μαριού

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Τσούμος προσαρτάται στο δήμο Μαριού

Ο οικισμός Χούνη προσαρτάται στο δήμο Μαριού

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Τσιτάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιταλίων

Ο οικισμός Πούληθρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουλήθρας

Ο οικισμός Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδίου

Ο οικισμός Κουνουπιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνουπιάς

Ο οικισμός Πελετά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πελετών

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πουλήθρας

Ο οικισμός Μαρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνουπιάς

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνουπιάς

Ο οικισμός Αμυγδαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πελετών

Ο οικισμός Τσούμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πελετών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μαρίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 213Α - 17/07/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαρί από την κοινότητα Κουνουπιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βίγλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεωνιδίου

Ο οικισμός Μαρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεωνιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv