ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τούμπας (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 214Α - 17/07/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τούμπα από την κοινότητα Ρυζίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμπόχωρο αποσπάται από την κοινότητα Ρυζίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Τούμπας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καμπόχωρο της κοινότητας διορθώνεται σε Καμποχώριον

ΦΕΚ 227Α - 20/08/1974

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρυζίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τούμπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ευρωπού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv