ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λαντζολά ή Λαντζουνάτου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαντζουνάτον ή Λαντζολά από το δήμο Τριπύλης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού Λαντζουνάτον ή Λαντζολά της κοινότητας διορθώνεται σε Λαντζουνάτον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαντζουνάτου

Κ. Λαντζουνάτου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λαντζολά ή Λαντζουνάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαντζουνάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριπύλας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv