ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ευαγγελιστρίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 419Α - 19/12/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευαγγελίστρια από την κοινότητα Πουλίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 120Α - 05/03/1936

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πουλίτσης

Η κοινότητα καταργείται

31/12/1936

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευαγγελίστρια από την κοινότητα Πουλίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Ευαγγελιστρίας στην κοινότητα Πουλίτσης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ευαγγελιστρίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv