ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πεντιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεντιά από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιάμαρη αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαρδελέϊκα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Σαρδελέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Σιάμαρη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιάμαρης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τρικόρφου

Ο οικισμός Πεντιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίκορφον

Κ. Τρικόρφου (Μεσσηνίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πεντιάς

ΦΕΚ 24Α - 19/01/1951

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλήματος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρος Λόγγος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικόρφου

Αναγνώριση του οικισμού Χίλια Σπίτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικόρφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από την κοινότητα Δράϊνας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Κλήματος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Κορομηλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χίλια Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μαύρος Λόγγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv