ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Εύας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ναζήρι

Ο οικισμός Ανδρούσα προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Καλαμαράς προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Αλουποχώρι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Δρυμούσι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Επάνω Δαλακλή προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Βουρνάζι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Χασάμπασα προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Λέζι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Βασιλάδα προσαρτάται στο δήμο Εύας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαϊδουροχώρι αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρωμόβρυση αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκκορράχη αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρταλι αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπητάλια αποσπάται από το δήμο Τρίκκης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βουρνάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Χασάμπασα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Λέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Δρυμούσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Δαλακλή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 22/04/1867

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ναζήρι στον οικισμό Ανδρούσα

ΦΕΚ 32Α - 29/07/1868

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ανδρούσα στον οικισμό Καρτερόλι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αλουποχώρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μισυρλί ή Μισερλί προσαρτάται στο δήμο Εύας

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Εύας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καρτερόλι στον οικισμό Ανδρούσα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πηλαλίστρα προσαρτάται στο δήμο Εύας

ΦΕΚ 85Α - 24/05/1905

Ο οικισμός Γαϊδουροχώρι του δήμου μετονομάζεται σε Μοσχούριον

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ανδρούσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανδρούσης

Ο οικισμός Βρωμόβρυση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Ναζήρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ναζηρίου

Ο οικισμός Βασιλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδρούσης

Ο οικισμός Μισυρλί ή Μισερλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Κουκκορράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Σπητάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμόβρυσης

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ναζηρίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ναζηρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ναζηρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ναζήρι από το δήμο Εύας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ναζήρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Εύα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εύας

Κ. Εύας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ναζηρίου

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαμαρά

16/10/1940

Ο οικισμός Νεοχώρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 24/05/1996

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα Καλαμαρά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Ο οικισμός Εύα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv