ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μικράς Αναστασόβης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρή Αναστάσοβα από το δήμο Αλαγωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μικρή Αναστάσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πηγών

Κ. Πηγών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικράς Αναστασόβης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σκουρόλακκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πηγών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουρόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv