ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μάνεση (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνεσης από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαλακλή από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Δαλακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύλοφον

ΦΕΚ 212Α - 25/09/1950

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολυλόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv