ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρτερολίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρτερόλι από το δήμο Ιθώμης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κούρταλι αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πηλαλίστρα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιπερίτσης

Ο οικισμός Πηλαλίστρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηλαλίστρας

Ο οικισμός Κούρταλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηλαλίστρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv