ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεοχωρίου Πηνηίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 151Α - 15/06/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Λουκά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Μπέχρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροποταμιά

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ροδιάς

Κ. Ροδιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεοχωρίου Πηνηίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv