ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φιλλυριάς (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φιλλυριά από την κοινότητα Γουμενίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από την κοινότητα Γουμενίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Φιλλυριάς (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φιλλυριά της κοινότητας διορθώνεται σε Φιλυρία

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φιλυρίας

Κ. Φιλυρίας (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φιλλυριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Ο οικισμός Φιλυρία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv