ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάμπου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάμπος από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Οροβά αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρουσίων ή Βαρουσίων

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κάμπου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάμινα Μάλτσινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου

Αναγνώριση του οικισμού Τούμπια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάμπου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Οροβά της κοινότητας μετονομάζεται σε Οροβάς

Ο οικισμός Κάμινα Μάλτσινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτωμα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αβίας

Ο οικισμός Οροβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Πλάτωμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Τούμπια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv