ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπαρουσίων ή Βαρουσίων (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαρούσια ή Βαρούσια από το δήμο Αβίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαλευριάνικα αποσπάται από το δήμο Αβίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα Κάμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Μπαρουσίων ή Βαρουσίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Ο οικισμός Μαλευριάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Μπαρούσια ή Βαρούσια της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πηγής

Κ. Πηγής (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαρουσίων ή Βαρουσίων

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Πηγή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροπήγιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυροπηγίου

Κ. Σταυροπηγίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πηγής

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταυροπηγίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Ο οικισμός Σταυροπήγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv