ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιαννιτσανίκων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιαννιτσάνικα από το δήμο Καλαμών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 157Α - 14/05/1932

Ο οικισμός Νικηταράς προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννιτσανίκων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Γιαννιτσάνικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαραί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φαρών

Κ. Φαρών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιαννιτσανίκων

19/03/1961

Ο οικισμός Νικηταράς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλαμάτα του δήμου Καλαμάτας

ΦΕΚ 27Α - 08/02/1968

Ο οικισμός Φαραί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv