ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βιδίσοβας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βιδίσοβα από το δήμο Αετού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Βιδίσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσοπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσοπηγής

Κ. Δροσοπηγής (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βιδίσοβας

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Ο οικισμός Κόκλας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόκλα

ΦΕΚ 176Α - 12/09/1966

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κόκλα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv