ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νέου Καβακλίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 384Α - 03/11/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Καβακλίον από την κοινότητα Αμβροσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Νέον Καβακλίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αίγειρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αιγείρου

Κ. Αιγείρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέου Καβακλίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγροτικόν Ορφανοτροφείον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγείρου

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγείρου

Ο οικισμός Αγροτικόν Ορφανοτροφείον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αιγείρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv