ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νέας Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Επίδαυρος (Πιάδα) από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ταξιαρχών και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγνούντος και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Πεύκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

16/10/1940

Ο οικισμός Πεύκον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Νέας Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γαλαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Επιδαύρου

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγνούντος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νέας Επιδαύρου

Δ. Νέας Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νέας Επιδαύρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Νέα Επίδαυρος (Πιάδα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv