ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φλαμπούρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 14Α - 13/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φλάμπουρον από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καραούλι αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβια Μητσούνι αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπαρμός αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας Ολύμπου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Καλύβια Μητσούνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καραούλι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Σπαρμού και προσάρτησή του στην κοινότητα Φλαμπούρου

Αναγνώριση του οικισμού Σκοπιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Φλαμπούρου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βρυσοπούλες και προσάρτησή του στην κοινότητα Φλαμπούρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Σπαρμού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Σπαρμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Σκοπιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Ο οικισμός Βρυσοπούλες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ολύμπου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv