ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βουλιαγμένης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 21Α - 22/01/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουλιαγμένη από την κοινότητα Βάρης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βουλιαγμένης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλιαγμένης

Αναγνώριση του οικισμού Καβούριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλιαγμένης

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βουλιαγμένη της κοινότητας

Ο οικισμός Καβούριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βουλιαγμένη της κοινότητας

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Βουλιαγμένης

Δ. Βουλιαγμένης (Αττικής)

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Βουλιαγμένης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv