ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραγίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ράγιον από την κοινότητα Καστρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιφλίκι Ράγιον αποσπάται από την κοινότητα Καστρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ραγίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Ο οικισμός Τσιφλίκι Ράγιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ράγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαγιάδας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv