ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίου Ιωάννου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 170Α - 30/04/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης από την κοινότητα Κομπιτσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

29/12/1960

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Κομπιτσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Αναγνώριση του οικισμού Κουραμαδίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρελίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv