ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πεύκου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 311Α - 05/07/1935

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πεύκος από την κοινότητα Νεστορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φλωρίνης και υπάγεται στο νομό Καστοριάς

Κ. Πεύκου (Καστοριάς)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καστοριάς από το νομό Φλωρίνης

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Μονόπυλον αποσπάται από την κοινότητα Μονοπύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαννοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Γιαννοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 166Α - 07/08/1975

Ο οικισμός Πεύκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστορίου

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστορίου

Ο οικισμός Γιαννοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεστορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv