ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βόθρων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βόθροι από το δήμο Κορωνίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο Κορωνίδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Βόθροι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κόρωνος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορώνου

Κ. Κορώνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βόθρων

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμωτής

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορώνου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Ατσιπάπη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορώνου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αργοκοιλιώτισσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορώνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αργοκοιλιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Λιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Ατσιπάπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Ο οικισμός Κόρωνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δρυμαλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv