ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμπελακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπελάκι από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αμφιλοχίας

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Αμπελακίου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Αμπελακίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αριάδος

ΦΕΚ 208Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα Αριάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κεραμίδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αμφιλοχικό Άργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αριάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αμφιλοχικό Άργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv