ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμπελίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμπέλια από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλάτ - Μύλ αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Πλάτ - Μύλ της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ξυλοπέραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

Αναγνώριση του οικισμού Δροσινιάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

Αναγνώριση του οικισμού Τσιάκλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Τσιάκλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυρός

29/12/1960

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βλασίου και προσαρτάται στην κοινότητα

14/03/1971

Ο οικισμός Ξυλοπέραμα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ρείκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

Αναγνώριση του οικισμού Κράψη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

05/04/1981

Ο οικισμός Ρείκια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμπέλια της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμπελίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κράψη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αυλακιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Βαϊνάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Δροσινιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv