ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μηλίνης (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλίνα από την κοινότητα Λαύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλίνης

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγαί

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρη Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μαύρη Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv