ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ξυλοκάστρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξυλόκαστρον από το δήμο Τρικάλων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζούγρα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φακουλάζον αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαρκιάνικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φιαμαγκιάνικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετρακέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Υψηλά Αλώνια αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκορδέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκετζιάνικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λασκάνικα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θεοδωρέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρίζα Ξυλοκάστρου αποσπάται από το δήμο Τρικάλων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Ρίζα Ξυλοκάστρου αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρίζας

Ο οικισμός Χαρκιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Ζητουλιαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Πετρακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

18/12/1920

Ο οικισμός Φακουλάζον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καρυώτικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ζευγολατιό ή Παραλία Υψηλών Αλωνιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξυλοκάστρου

ΦΕΚ 98Α - 26/05/1927

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 138Α - 11/07/1927

Ο οικισμός Γεωργαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Σκετζιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Λασκάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Κορωνιατέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

Ο οικισμός Χαρδαλουπέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρίζας

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Ζούγρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πελλήνη

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Θεοδωρέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Θεοδωραίικα

Το όνομα του οικισμού Σκορδέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σκορδιάνικα

Το όνομα του οικισμού Ζευγολατιό ή Παραλία Υψηλών Αλωνιών της κοινότητας διορθώνεται σε Ζευγολατείον

Ο οικισμός Φιαμαγκιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Ξυλοκάστρου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πελλήνης

07/04/1951

Ο οικισμός Κατσουλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Ζευγολατείον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξυλόκαστρον της κοινότητας

Ο οικισμός Υψηλά Αλώνια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξυλόκαστρον της κοινότητας

Ο οικισμός Σκορδιάνικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θεοδωραίικα της κοινότητας

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ξυλοκάστρου

Δ. Ξυλοκάστρου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 75Α - 18/05/1990

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ξυλοκάστρου

17/03/1991

Ο οικισμός Θεοδωραίικα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μερτικέϊκα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Τρίκαλα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήρεια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γελινιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Γελινιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Γελινιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από την κοινότητα Δενδρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από την κοινότητα Ζεμενού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλερόν αποσπάται από την κοινότητα Θαλερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θροφάριον αποσπάται από την κοινότητα Θροφαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμάριον αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Συνοικίας Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κορφιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδαίικα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από την κοινότητα Μάννας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ αποσπάται από την κοινότητα Μελισσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από την κοινότητα Μέσης Συνοικίας Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Βρυσούλαι αποσπάται από την κοινότητα Νέων Βρυσουλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ξανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα Παναριτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από την κοινότητα Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πιτσά αποσπάται από την κοινότητα Πιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πιτσά αποσπάται από την κοινότητα Πιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από την κοινότητα Ρεθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρτσιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιγερίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργανταίκα αποσπάται από την κοινότητα Ρίζας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από την κοινότητα Σοφιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από την κοινότητα Στυλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Συκέας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άνω Καμάριον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ξυλόκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κάτω Πιτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Λαγκαδαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ρέθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μερτικέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μάννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ξανθοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μελίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σιγερίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Νέαι Βρυσούλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Δενδρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Άνω Πιτσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ζήρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Θροφάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Μέση Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Γελινιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σπαρτινέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΔΕΗ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κάτω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Άνω Λουτρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Άνω Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κάτω Συνοικία Τρικάλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Κορφιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Θαλερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Καρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Γεωργανταίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Χαρτσιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Σοφιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv