ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λειανοβεργίου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 364Α - 27/12/1946

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λειανοβέργιον από την κοινότητα Γιδά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Γιδά και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λειανοβέργιον της κοινότητας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πλατέος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv