ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αραξίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

01-01-1837

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Δύμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Γομοστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Μπούκουρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Δραγάνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Απόστολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παραλίμνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλίμνη από την κοινότητα Λακκόπετρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μέσα Γκέρμπεσι αποσπάται από την κοινότητα Λακκόπετρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μέσα Γκέρμπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαύρον Όρος

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Παραλίμνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άραξος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αράξου

Κ. Αράξου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παραλίμνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καλόγρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αράξου

Αναγνώριση του οικισμού Ταξιάρχαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αράξου

ΦΕΚ 18Α - 28/02/1986

Ο οικισμός Μαύρον Όρος της κοινότητας μετονομάζεται σε Παραλίμνη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακρωτήριο Αράξου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Άραξος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Καλόγρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv