ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Λάπης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Λάπη

Ο οικισμός Άνω Λάπη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λάπης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λάπης

Ο οικισμός Στηλάρι προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Λάπης

18/12/1920

Ο οικισμός Άνω Λάπη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σπαρτέζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Λάπης

Αναγνώριση του οικισμού Μπρέχθη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Λάπης

ΦΕΚ 172Α - 28/06/1923

Ο οικισμός Άνω Κοπανάκι αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Κοπανακίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 39Β - 23/04/1924

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Λάπη στον οικισμό Άνω Κοπανάκι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Κοπανακίου

Κ. Άνω Κοπανακίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 39Β - 23/04/1924

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Λάπης

16/05/1928

Ο οικισμός Σπαρτέζα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Μπρέχθη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ριζοχώρι

16/10/1940

Ο οικισμός Κάτω Λάπη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 39Α - 01/02/1951

Ο οικισμός Άνω Κοπανάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοπανακίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv