ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπουζίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 79Α - 31/03/1948

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούζι από την κοινότητα Αγαλιανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από την κοινότητα Κοπανίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Μπούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαίας

Κ. Ελαίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv