ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κάσου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Φρύ

Ο οικισμός Παναγιά προσαρτάται στο δήμο Κάσου

Ο οικισμός Αρμάθια (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Κάσου

Ο οικισμός Αρβανιτοχώριον προσαρτάται στο δήμο Κάσου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στο δήμο Κάσου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πόλιον και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Μακρονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Καροφύλλα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Κούρικα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Λίτρα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Ποντικονήσια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Ποριονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγύλη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Κάσου

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Ο οικισμός Αστακίδα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρπάθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβούνια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρπάθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλή (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρπάθου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 208Α - 11/12/2018

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου

Δ. Ηρωικής Νήσου Κάσου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 208Α - 11/12/2018

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κάσου

Εκτύπωση  Αρχείο csv