ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Απερίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Απέριον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κατώδιο και προσάρτησή του στην κοινότητα Απερίου

Αναγνώριση του οικισμού Κυρά Παναγιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Απερίου

Αναγνώριση του οικισμού Μυρτώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Απερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Απέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Μυρτώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Κατώδιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv