ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βωλάδας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βωλάδα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λάστος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βωλάδας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάστος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Βωλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv