ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μενετών (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μενεταί

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενετών

Αναγνώριση του οικισμού Κήπος Αφιάρτη και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενετών

Αναγνώριση του οικισμού Λακκί και προσάρτησή του στην κοινότητα Μενετών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Μενεταί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Λακκί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Κήπος Αφιάρτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv