ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεσοχωρίου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μεσοχώριον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λευκός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοχωρίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λευκός και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Κάτω Λευκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Λευκός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv