ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ολύμπου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Όλυμπος

Ο οικισμός Διαφάνιον προσαρτάται στην κοινότητα Ολύμπου

Ο οικισμός Τρίστομον προσαρτάται στην κοινότητα Ολύμπου

Ο οικισμός Σαριά (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Ολύμπου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Αυλώνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Αστακίδα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

Αναγνώριση του οικισμού Ατσακιδόπουλο (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

Αναγνώριση του οικισμού Διβούνια (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

Αναγνώριση του οικισμού Χαμηλή (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ολύμπου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ατσακιδόπουλο (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Διβούνια (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Αστακίδα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Τρίστομον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Όλυμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Σαριά (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Χαμηλή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Διαφάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Ο οικισμός Αυλώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καρπάθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv