ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κω (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κως

Ο οικισμός Κερμετές προσαρτάται στο δήμο Κω

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1957

Ο οικισμός Κερμετές του δήμου μετονομάζεται σε Πλατάνιον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Φωκάς και προσάρτησή του στο δήμο Κω

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Φωκάς του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παραδείσι του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Παραδείσι και προσάρτησή του στο δήμο Κω

05/04/1981

Ο οικισμός Παραδείσι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κως του δήμου

Ο οικισμός Πλατάνιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κως του δήμου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ονια αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαστιχάριον αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάριον αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέφαλος αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδάμαινα αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιμάχεια αποσπάται από το δήμο Ηρακλειδών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασφενδιού αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγούδι - Ζια αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λινοπότης αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλίον αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμάρι αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τιγκάκιον αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηπάριον αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Δικαίου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv