ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καστελόριζου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστελλόριζον

Ο οικισμός Ρω (Άγιος Γεώργιος) (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καστελόριζου

Ο οικισμός Στρογγυλή (Υψηλή) (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καστελόριζου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Καστελλόριζον του δήμου μετονομάζεται σε Μεγίστη

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Μεγίστης

Δ. Μεγίστης (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καστελόριζου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Αγριέλαια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Μαυρό Ποινί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Πολύφαδος δύο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Πολύφαδος ένα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ψωμί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ψωραδιά (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Μαύρο Ποϊνί Μεγάλο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγίστης

Εκτύπωση  Αρχείο csv