ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Χάλκης (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χάλκη

Ο οικισμός Χωριό προσαρτάται στο δήμο Χάλκης

Ο οικισμός Αλιμνιά (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Χάλκης

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Θεόδωρος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Κρεβάτια (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Μαελονήσι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Τραγούσα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Πρασούα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Κολόφονας(νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Νήπουρι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Πάνω Πρασούα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Στρογγύλη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Σφύρα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Τσούκα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Αναγνώριση του οικισμού Μακρή (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Χάλκης

Εκτύπωση  Αρχείο csv