ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αρχαγγέλου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αρχάγγελος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μοναστήριον η Τσαμπίκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρχαγγέλου

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αρχαγγέλου

Δ. Αρχαγγέλου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αρχαγγέλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλών αποσπάται από την κοινότητα Μαλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα Μαλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάσαρη αποσπάται από την κοινότητα Μασάρων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Στεγνά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχαγγέλου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μάσαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μοναστήριον η Τσαμπίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Στεγνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Μαλών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv